FANDOM


Agresja wojsk kastylijskich na Królestwo Swebii miała miejsce w maju 1925 roku i zakończyła się sukcesem obrońców, wywołując przy tym poboczne skutki, jak powstanie języka nowoswebskiego.

Przyczyny Edytuj

Rząd kastylijski ledwo uporał się ze skutkami Wielkiego Kryzysu, który Swebię ominął, i dosyć zawistnie patrzył na sąsiada. Około środka lutego zaczęto zbrojenia przy granicy ze Swebią. Król Swebii Jan XII otwarcie zaprotestował na arenie międzynarodowej, lecz wywołało to skutek odwrotny do zamierzonego – pogłębienie konfliktu. W tej sytuacji król przeszkolił większość marynarzy potężnej floty swebskiej i potajemnie rozstawił wielokrotnie zwiększone siły lądowe u granic. Kastylia szykowała się przez trzy miesiące, a 17 maja zaatakowała. Oficjalną przyczyną było złe traktowanie mniejszości kastylijskiej, stanowiącej wówczas 0,4% ludności swebskiej.

Przebieg Edytuj

Kastylijczycy uderzyli armią liczącą ponad 400 000 żołnierzy. Nawet dla zmobilizowanej armii Swebii było to niezwykłe zaskoczenie. Obrońców było 600 000, lecz mimo przewagi liczebnej kastylijczycy szybko zepchnęli ich w Góry Kantabryjskie. Tam jednak w czerwcu, w czasie bitwy o wioskę San Pedro nastąpił przełom. Kastylijczycy próbowali sforsować góry, jednak wtedy do natacia przeszły stacjonujące tam odziały swebskiej piechoty górskiej. Dzięki dobremu wyposażeniu do walki w górzystym terenie rozgromili kilkakrotnie większe siły kastylijskie. Król posłał do walki ostatnie rezerwy i w błyskawicznym ataku Swebowie nie dość, że uwolnili swój kraj, to jeszcze zdobyli niewielkie przygraniczne tereny Kastylii. 3 sierpnia Kastylijczycy zaproponowali pokój. Swebowie zgodzili się.

Skutki Edytuj

6 sierpnia 1925 w Koruniel podpisano traktat pokojowy. Podług założeń tego układu Swebia zachowała swe zdobycze terytorialne a Kastylia wypłaciła symboliczne reparacje w wysokości 1 000 000 peset kastylijskich. W Swebii wrzało od antykastylijskich nastrojów, król rozkazał profesorom Uniwersytetu Leóńskiego stworzyć nowy język dla państwa, chcąc wyprzeć kastylijski. Nowoswebski ujrzał światło dzienne w 1926 roku a 9 lat później zakończył się proces wdrażania go.