FANDOM


Akceptabilność - zdolność rodzimego użytkownika języka do uznawania wypowiedzi za poprawną tj. zgodną z obowiązującą normą.

Powody braku akceptacji (są różne i tworzą skalę):

  • brak przypadków np. Ja nie mówić. -> naruszenie formy, ale reguła sensu nie jest naruszona
  • anomalie semantyczne np. Zielone idee wściekle śpią. -> forma nie zostaje naruszona, ale reguła tak
  • naruszenie normy stylistycznej
  • brak akceptacji w mowie np. nauczyciel - uczeń natomiast np. między uczeń - uczeń akceptacja występuje

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki