Fandom

Conlang Wiki

Alfabet łaciński

847stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Alfabet łaciński, także: alfabet rzymski, łacinka - obecnie najpopularniejsze pismo świata, służące do zapisu większości języków indoeuropejskich i wielu innych, pisownia w tym alfabecie funkcjonuje w niemal każdym żywym języku. Jak podaje polska Wikipedia, posługuje się nim około 35% ludzkości.

Pochodzi z alfabetu etruskiego, którego początki tkwią w wersji alfabetu greckiego używanej przez Greków w Italii (Włochy), zaś Grecy swoje pismo utworzyli na podstawie pisma fenickiego. W związku z tym możemy stwierdzić, że niemal każde pismo używane przez języki indoeuropejskie pochodzi od pisma Fenicjan.

Rozprzestrzenienie się i powszechność alfabetu łacińskiego można ogólnie wyjaśnić dwoma faktami: wpływem Kościoła rzymskokatolickiego (stąd alfabet łaciński we Francji, Niemczech, Czechach, Rzeczypospolitej rozumianej jako Korona Polska oraz Litwa i w wielu innych państwach), oraz Internetem i komputeryzację, tworzonymi pod alfabet łaciński (adresy stron; wiele programów nie obsługujących Unicode). Jednak pierwotnie służył jedynie do zapisu języka łacińskiego. W tym języku składał się 21 znaków:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X

Z czasem alfabet ewoluował, tzn. ulegał zmianie, np. litera I uległa zmianie i powstał nowy znak: J. Podobnie litera V, czytana przedtem jako [u], dała początek dwóm innym znakom: W (por. angielską nazwę litery: DOUBLE U) oraz U. Obecnie pismo to ma ogromną liczbę odmian i znaków diakrytycznych, prawdopodobnie największą wśród wszystkich pism nieideograficznych świata.

Obecnie za podstawowy zestaw liter alfabetu łacińskiego uznaje się:

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m
N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

W języku polskim istnieją jeszcze znaki Ł ł, Ą ą, Ę ę, Ó ó, Ć ć, Ś ś, Ń ń, Ż ż, Ź ź.

Zobacz teżEdytuj

Alfabet husycki

Więcej w Fandom

Losowa wiki