FANDOM


Przegląd czasów języka rumuńskiego

Aby ułatwić naukę języka rumuńskiego, zebrano w tej tabeli wszystkie najważniejsze informacje na temat czasów gramatycznych. Na tabele koniugacyjne przeznaczono jednak inne strony (sprawdź w spisie treści).

Nazwa czasu Typ Tworzenie Zastosowanie Zakres użycia Podobne czasy
w innych językach
Rumuńska Polska
Indicativ - tryb oznajmujący
prezent teraźniejszy prosty temat czasownika + końcówki czasu teraźniejszego
 • powszechnie znane prawa, zasady i prawidła
 • działania typowe dla podmiotu
 • działania ciągłe, długoterminowe albo obyczaje
 • działania powtarzające się
 • działania i stany rozpoczęte w przeszłości i trwające w momencie mówienia
 • wcześniej zaplanowane przyszłe działania
 • pytania na temat przyszłości
w powszechnym użyciu
 • presente de indicativo (hiszp.)
 • teraźniejszy (pol.)
perfect simplu przeszły dokonany prosty prosty temat czasownika + końcówki czasu przeszłego dokonanego prostego
 • działania zakończone niedawno lub w chwili mówienia
 • pytania dotyczące czynności, które powninny zostać zakończone, ale z jakiegoś powodu nadal są wykonywane
 • dialogi w książkach (zastępuje przeszły dokonany złożony)
 • w niektórych dialektach i w literaturze: wszystkie działania zakończone w przeszłości
w powszechnym użyciu w Oltenii, Muntenii i Banacie, zanika w Kriszanie
powszechny w literaturze
 • Imperfekt (niem.)
 • passato remoto (wł.)
perfect compus przeszły dokonany złożony złożony czasownik a avea w odmianie posiłkowej + imiesłów przeszły
 • wszystkie działania zakończone w przeszłości
w powszechnym użyciu
 • passé composé (fr.)
 • pretérito perfeito composito (port.)
imperfect przeszły niedokonany prosty temat czasownika + końcówki czasu przeszłego niedokonanego
 • działania, które były ciągłe, długoterminowe, ale już nie są wykonywane
 • działania przeszłe "w tle" innych działań przeszłych
 • niespełnione życzenia, marzenia
 • sny
 • potocznie zastępuje tryb warunkowy przeszły
 • używany w rumuńskim odpowiedniku pytania czy wiesz, że...?
w powszechnym użyciu
 • imperfecto (hiszp.)
 • imperfetto (wł.)
mai mult ca perfect zaprzeszły prosty temat czasownika + końcówki czasu zaprzeszłego
 • czynności dokonane przed innymi czynnościami w przeszłości
rzadki, chociaż spotykany
 • plus-que-parfait (fr.), past perfect (ang.)
viitor przyszły złożony czasownik a voi w formie posiłkowej + bezokolicznik (viitor 1)
o + tryb łączący (viitor 1)
czasownik a avea w formie semantycznej + tryb łączący (viitor 3)
 • bliżej nieokreślnoa przyszłość
 • czynności zaplanowane, ale niepewne
 • działania ciągłe w przyszłości
 • działania poprzedzające inne działania w przyszłości
 • wydarzenia następujące po wydarzeniach z przeszłości
viitor 1: forma oficjalna, viitor 2 i 3: formy potoczne, wszystkie w powszechnym użyciu
 • future simple (ang.)
 • przyszły (pl.)
viitor perfect przyszły dokonany złożony czasownik a fi w formie viitor 1 + imiesłów przeszły
 • działania poprzedzające inne działania w przyszłości
wyłącznie w literaturze i tekstach oficjalnych

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki