FANDOM


Zespół blisko związanych gwar języka spalskiego używanych w okolicach miasta Belobreżo oraz w reszcie wschodniego Primora. Tym samym zasięg obejmuje obszar Belobreżskiej Republiki Autonomicznej. Wykazuje cechy przejściowe pomiędzy dialektami starospalskimi na wschodzie a primorskimi na zachodzie.


Główne cechy dialektalne Edytuj

 • ż > z
 • > ž
 • š > s
 • č > c
 • e, o, a pochylone kolejno jako o, a, e
 • protetyczne v w wyrazach jedno- lub dwuwyrazowych
 • a > o po spółgłoskach nosowych
 • zachowanie miękkiego r i l (w zapisie jako rj, ri, li)
 • u > o po grupach typu Dr (spółgłoska zębowa + r)
 • zachowanie starej formy przedrostka u- wraz z przyimkiem u
 • reliktowe formy narzędnika

Ważniejsze gwary lokalne Edytuj

 • belobreżska właściwa (miasto Belobreżo i okolice przyległe bezpośrednio)
 1. pełne zmiękczenie zbitki nj, lokalnie zapisywanej jako ń
 2. wymowa h jako /š/ przed i
 3. f jest bardzo rzadkie i przeważnie zastępowane przez p
 • starachowska (rejon miasta Starahovi)
 1. wymowa głosek d, t kolejno jako /ð/, /þ/ w pozycji interwokalicznej
 2. wymowa s jak š przed p i t
 • rybicka (rejon miasta Ribici)
 1. c > č jeżeli po obu stronach wysþepuje i
 2. liczebnik jeden jako avan (zapożyczenie)
 3. h jako w sylabie akcentowanej
 • bielińska (rejon miasta Bjaline)
 1. irańsko brzmiące nazwy kolorów czerwonego, niebieskiego i żółtego
 2. akcent grawisowy
 3. k, t/þ > g, d/ð L(i)_
 • duchowiecka (rejon miasta Duhovac)
 • strzelińska (rejon miasta Stralin)
 • dragowicka (rejon miasta Dragovici)
 • krapczyńska (rejon miasta Krapci)

Forma literacka Edytuj

Forma literacka dialektu belobreżskiego powstała jako efekt prac lokalnych językoznawców (Stanislav Rakva, Josif Maričkov oraz Roman Pjatrica), mających za cel promocję oraz ratunek lokalnego dialektu przed popularną w połowie XX w. inwazją gwar primorskich i językiem ogólnokrajowym.

Stanowi zlepek gwar belobreżkiej właściwej, starachowskiej i rybickiej, z niewielkim wpływem bielińskiej. Pozostałe narzecza nie miały wpływu na kształt belobreżskiego języka literackiego.

Przykład formy literackiej Edytuj

Ovca i końi (Owca i konie)

"Na kopacu ovca, katara bes sersti końi pavidjela; avan tjažkij vuez tjagnal, vtaren veligen kovceg dvigal, i trjeten całavoku vjozl prjatko. Ovca rakla konjom: "Sordce men baleje, kadi vidjut kak całavok konjom djalati kozeje." Końi atvjastili: "Sluši, ovco, sordca nos baleju, kadi vidjome kak całavok bjare tvoju serst na kamžu lo sebe. Paslušut tu radu, ovca peres ravnina pabjažila."