FANDOM


Fe-t

Wyobrażenie Myśli.

Fe-m

Wyobrażenie Czynu.

Fe-w

Wyobrażenie Słowa.

Filozofia ecka - popularna nazwa systemu naukowo-filozoficznego używanego przez Etów, opartego w dużej mierze na rekurencji i braku wartości. Według tej filozofii świat jest zbudowany z pierwiastka duchowego i tzw. pierwiastków pustych.

Przedmioty materialne nie istnieją same w sobie - istnieją tylko jako widoczne przejawy wykorzystujących je czynności (ang. action). Osoby istnieją poprzez budujący je pierwiastek duchowy (duszę) i dokonywane czyny (ciało).

Pierwiastki pusteEdytuj

Pierwiastki puste, próżnia (z ang. void) są interpretowane jako bezwartościowe cząstki zyskujące wartość dzięki tworzonym przez nie strukturom.

StrukturyEdytuj

Pierwiastek duchowyEdytuj

Pierwiastek duchowy, również Duch, Dusza (ang. Spirit), to jedyna cząstka posiadająca wartość sama w sobie, lecz niematerialna. Jest również pierwszą strukturą. Dusza jest tym, co ożywia rzeczy.

MyślEdytuj

Myśl, Impuls (ang. Thought) - druga struktura, zbudowana z Ducha i czterech pierwiastków pustych (5 elementów). Można ją przedstawić jako impuls nerwowy spowodowany działaniem duszy i istnieniem układu nerwowego (przejawu czynności myślenia).

CzynEdytuj

Czyn, Ruch (ang. Motion) - trzecia struktura, zbudowana z Myśli i dwudziestu pierwiastków pustych (25 elementów). Interpretuje się ją często jako ruch mięśni spowodowany impulsem nerwowym i istnieniem mięśni (przejawu czynności ruchu).

SłowoEdytuj

Słowo (ang. Word) - czwarta struktura, zbudowana z Czynu i stu pierwiastków pustych (125 elementów). Jest przedstawiana jako przejaw komunikacji (gest, słowo, wiadomość), w węższym znaczeniu jako głoska tworzona przez czyn narządu mowy: usta (wargi), język, głos (krtań), oddech (płuca) i intencję nadrzędnej myśli (mózg).

ZmysłEdytuj

Zmysł, również Sens, Znaczenie (ang. Sense) - piąta struktura, złożona ze Słowa i pięciuset pierwiastków pustych (625 elementów).

NurtyEdytuj

Fe1

Istnieją trzy nurty:

  • W nurcie północnym istnieje pięć struktur. Zmysł jest strukturą różną od Duszy; jest najdoskonalszą i największą możliwą strukturą.


Fe3
  • W nurcie zachodnim istnieje nieskończenie wiele struktur. Zmysł jest strukturą analogiczną do Duszy, lecz nie tożsamą. Na wyższych poziomach istnieją struktury większe od Zmysłu w czterech grupach: analogów Duszy, Myśli, Czynu i Słowa.


Fe2
  • W nurcie wschodnim istnieją cztery struktury. Zmysł jest tożsamy z Duszą. Cztery struktury tworzą cykl.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki