FANDOM


Geminacja to podwojenie lub wydłużenie spółgłoski w wymowie, związane z istnieniem zbitki dwóch jednakowych spółgłosek, jak w polskim słowie Anna. Dopuszczalność geminacji waha się od języka do języka, jest ona dopuszczona np. w polskim, ale nie np. w angielskim (poza pewnymi przypadkami gdzie może wystąpić pomiędzy morfemami). Zasadę fonologiczną, która redukuje geminaty, określa się jako degeminację. W językach, w których geminacja nie jest dopuszczona, geminaty można spotkać czasem na granicy pomiędzy wyrazami. Niektóre języki dopuszczają geminację tylko niektórych spółgłosek, np. w czeczeńskim pp, tt, nn, ll, qq, ss (stąd arabskie imię Rabban występuje wśród Czeczenów jako Rappani)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki