FANDOM


akran północny
បហសា អក្រ៉ន អតរ៉ា
bahasa akran atara
Utworzenie: RWHÔ w 2007 - 2008
Cel utworzenia: rekreacyjnie
Ilość mówiących (faktyczna) 1
Sposoby zapisu: khmerskie, łacińskie
Klasyfikacja: a priori (z zapożyczeniami)
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Język akran północny (akr. បហសា អក្រ៉ន អតរ៉ា bahasa akran atara) - jeden z dwóch dialektów języka akran; używa pisma łacińskiego lub kherskiego; naśladuje khmerski oraz języki austronezyjskie (np. indonezyjski).
Jest jednym z dwóch języków tego twórcy, które zapisuje się pismem khmerskim, jednak ten można transliterować. Są ze sobą blisko spokrewnione.

Siostrzaną wersją północnego akranu jest akran południowy.

AlfabetEdytuj

Akran zapisuje się za pomocą pisma khmerskiego i rzadziej łacińskiego (12 grudnia 2008). Spółgłoski:

k c t d p ɓ s x j r l v ŋ ɲ n m
kʰ cʰ tʰ dʰ pʰ bʰ

Samogłoski:

ɑ e ə i o u ɨ
ɑ e ə i o u ɨ


CyfryEdytuj

Zapis cyfr występuje w formie dziesiętnej.

 ០១២៣៤៥៦៧៨៩
 0123456789

Znaki interpunkcyjneEdytuj

៙ - początek tekstu (np. książki, wiersza, listu, artykułu); ៖ - odpowiednik dwukropka; ៗ - symbol powtórzenia (np. ហៗៗ ha~~ czytamy "ha ha ha"); ៘ - "i tym podobne"; ។ - koniec zdania, odpowiednik kropki; ៕ - koniec akapitu; ៚ - koniec tekstu (np. książki, wiersza, listu, artykułu).

GramatykaEdytuj

Gramatyka, w przeciwieństwie do pisowni, części słownictwa oraz brzmienia języka, jest raczej słabo związana z językami naturalnymi lub używa konstrukcji typowych dla języków indoeuropejskim, co czyni akran językiem natury mieszanej, szyfrowej lub zupełnie nowatorskiej.

Szyk zdaniaEdytuj

Akran, podobnie jak akiyng i songdai, jest językiem wariantowym. Szyk zdania zależy od ilości i typu konstrukcji językowych użytych w jednym zdaniu.

W poniższym przykładzie została zastosowana prosta konstrukcja, służąca przekazaniu informacji o wykonywanej przez daną osobę czynności. W takim wariancie (wariant pierwszy), szyk zdania to SVO, podmiot-orzeczenie-dopełnienie.

រ្ញុំ ឃោម្តង ហង។
Rnhom khomtang hang.
Ja jem jabłko.
រ្ញុំ បី ស្បោ។
Rnhom bay sbow.
Jestem chłopakiem.

Zazwyczaj odmiana w ogóle nie występuje, informację o tym, kto wykonał czynność, w wariancie pierwszym, odnajdujemy w pierwszym słowie. Wobec tego dosłowne tłumaczenie zdania រ្ញុំ ឃោម្តង ហង។ 'Rnhom khomtang hang. byłoby "Ja jeść jabłko." Warto zwrócić uwagę na podobieństwo słowictwa i szyku zdania do jęz. akiyng. Według legendy tych języków akiyng w pewnym okresie znajdował się pod silnym wpływem najpierw języka akran, a następnie songdai.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki