FANDOM


bałtycki
bałthyckí
Sposoby zapisu: łaciński zmodyfikowany
Typologia: dowolny, zwykle SVO
Faktycznie
Utworzenie: BartekChom w 2008
Cel utworzenia: początkowo język północnosłowiański, potem język urzędowy jednego z państw Panslawii
Klasyfikacja: języki sztuczne
 • artystyczne
  • bałtycki
Kody
Conlanger–1 bal
W Jawii
Klasyfikacja: języki indo-europejskie
 • bałto-słowiańskie
  • słowiańskie
   • północnosłowiańskie
    • bałtycki
Status urzędowy
Język urzędowy : Bałtyki
Oficjalna regulacja: Rada Języka Bałtyckiego
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Język bałtycki (jązyk bałthyckí /ja~z@k bawT@t_ski/) - północnosłowiański język urzędowy Bałtyk.

Alfabet Edytuj

a á ą ą́ b c ć d e é f g h i í j k l ł m n ń o ó p r s t u ú w y ý z ź ż

Dwuznaki ch cz dh dz dź dż rz sz th

Litera ź występuje tylko w dwuznaku dź.

Samogłoski

i 1 u
 I U
e  o
 @
E  O
 a A

Do tego a~ A~

Spółgłoski

p b f v m w
p' b' f' v' m'
T D n J
t d s z t_s d_z
S' [s\ S] Z' [z\ Z] t_S d_Z
l r r_o
k g x h\

Pisownia podobna do polskiej.

sz ż odpowiednio w grupach szć szcz żdź żdż zmiękczone, utwardzone.

Procesy fonetyczne Edytuj

 • konsekwentnie TorT, TerT, TelT, TolT > TroT, TreT, TleT, TloT > TroT, TrzeT, TleT, TłoT
 • Wymieszanie nosówek, przegłos lechicki.
 • Długie: Głównie ściągnięte grup typu aja i przed jerem słabym ze spółgłoską dźwięczną (w tym nosową) i często k.
 • Pochylone konsekwentnie kontynuują długie.
 • p t d g między samogłoskami > f T D h\
  (przed wypadnięciem jerów, ale nie ć dź)
  (czyli wszędzie poza nagłosem i starymi zbitkami, przedrostki nie wpływają)
  kath kotha kocie
 • zmiękczenia:
  • Brak śladów jotyzacji, druga palatalizacja jak pierwsza.
  • s, z zmiękczone do sz, ż miękkiego
  • ch do sz miękkiego
  • t, d do ć, dź
  • k, g do cz, (d)ż (ż i tak miękkie)
  • rzi przetrwało
  • poza tym i/y jak w polskim
 • c dz pochodzą tylko z trzeciej palatalizacji i z uproszczeń grup typu czs.
 • W wyrazach obcych í, ú, ale utwardzone y.
  -ia > -íjá/-yjá

Odmiana Edytuj

 • Miánowník M.
 • Dopełniácz D.
 • Celowník C.
 • Bierník B.
 • Narządhník N.
 • Miéjcowník Mjc. (Locativus)
 • Wychodhník Wch. (Ablativus)
 • Przibythník P. (Allativus)
 • Wołácz W.
l.p.l.m.
M. kothkothy
D. kothakothéw
C. kothykothóm
B. kothakothy
N. kothémkothami
Mjc. kociekothách
Wch. kothahkothów
P. kothenkothéj
W. kociekothy
M. kóńkonie
D. koniakoni
C. koniowikonióm
B. koniakonie
N. koniémkoniami
Mjc. koniukoniách
Wch. koniahkoniów
P. konienkoniéj
W. koniukonie
M. miódhmiodhy
D. miodhumiodhéw
C. miodhowimiodhóm
B. miódhmiodhy
N. miodhémmiodami
Mjc. miodziemiodhách
Wch. miodhamiodhów
P. miodhenmiodhéj
W. miodziemiodhy
M. BałthykBałthyczy
D. BałthykaBałthykiéw
C. BałthykowiBałthykóm
B. BałthykaBałthyków
N. BałthykiémBałthykami
Mjc. BałthykuBałthykách
Wch. BałthykahBałthyków
P. BałthykienBałthyki
W. BałthykuBałthyczy
M. małpamałpy
D. małpymałp
C. małpiąmałpóm
B. małpąmałpy
N. małpą́małpami
Mjc. małpiemałpách
Wch. małpójmałpów
P. małpenmałpéj
W. małpomałpy
M. szwiniaszwinie
D. szwiniszwíń
C. szwiniszwinióm
B. szwiniąszwinie
N. szwinią́szwiniami
Mjc. szwiniszwiniách
Wch. szwiniójszwiniów
P. szwinienszwiniéj
W. szwinioszwinie
M. myszmyszi
D. myszimyszi
C. myszimyszóm
B. myszmyszi
N. myszą́myszami
Mjc. myszimyszách
Wch. mysząmyszów
P. mysznimyszéj
W. myszimyszi
M. drzewodrzewa
D. drzewadrzéw
C. drzewydrzewóm
B. drzewodrzewa
N. drzewémdrzewami
Mjc. drzewiedrzewách
Wch. drzewahdrzewów
P. drzewendrzewy
W. drzewodrzewa
M. serceserca
D. sercaserc
C. sercysercóm
B. serceserca
N. sercémsercami
Mjc. sercusercách
Wch. sercahserców
P. sercenserce
W. serceserca

Słownictwo Edytuj

 1. jedén jedena jedeno
 2. dwa
 3. trzi
 4. czetrze
 5. piąć
 6. szeszć
 7. sétmy
 8. osmy
 9. dziewiąć
 10. dziesząć
 • gruby - grubí
 • gęś - gás
 • żółw - szkolthpadór
 • kobieta, żona - białka
 • wiadro - bąbórek
 • wiaderko - bąborúszek
 • cnota - bylnota
 • parasol - szorn
 • srebro - strzébro
 • stopa, stóp - stopa, stop
 • tłuc - tłuć
 • kropla - krofia
 • bluszcz - biuszć?
 • pluć - piuć?
 • szczur - szciúr?
 • szczyt - szcith?
 • drożdże - drożdzie?
 • gwiżdżę - gwiżdzią
 • deszcz - deszć?
 • wszyscy - wszé
 • serce - wą́troba
 • wątroba - játra
 • wesz - pchła
 • iść - ić

Przykład Edytuj

Wpádł pies do jatki i porwáł miąsa ćwiérć, a pewien kuchárz głupí wżą́ł zatłukł go na szmiérć. A pewien kuchárz mą́drý, co lithoszć w sercu miáł postawíł psu nagrobek i nápis na ním dáł:

/vpAdw p'Es dO jatkI I pOrvAw m'a~sa t_s\v'ert_s\ | a pEv'En kUxAr_o gwUfi wZ'A~w zatwUkw gO na S'm'ert_s\ || a pEv'En kUxAr_o mA~dr1 | t_sO liTOs\t_s\ v sErt_sU m'Aw pOstaviw psU nagrObEk i nApIs na Jim dAw/

Dialekty Edytuj

 • północne (przymorskie - przimorskié, Przymorzanie - Przimorzanie) - dziwne pochylenie samogłosek
 • wschodnie (okańskie - okáńskié, Okanie - Okanie) - zlanie ć dż i cz dź, asynchroniczna wymowa b' itp.
 • zachodnie (płockie - płockié, Płocy - Płoczy) - cz dż miękkie, ć dź jak t' d', rz jak r'
 • południowo-wschodnie (pogórzańskie - pogórzańskié, Pogórzanie - Pogórzanie) - brak pochylenia samogłosek, twarda wymowa sz ż, stale synchroniczna wymowa ą ą́
 • południowo-zachodnie (węskie - wąskié, Węszy - Wąszi) - silne pochylenie samogłosek, mazurzenie, rz jak twarde ż, wymowa nosówek przed szczelinowymi i na końcu z [M\~]

a á ą ą́ b c ć d e é f g h i í j k l ł m n ń o ó p r s t u ú w y ý z ź ż

Brak pochylenia

é á ą́ ó > e a ą o
i y u > í ý ú

Silne pochylenie

á ą́ é ó > o ǫ í/ý ú
i u y > e o a

Dziwne pochylenie

é /1/ á /3\/ ą́ /3\~/ ó /U/ e /E/ a /a/ ą /{~/ o /V/ i /1/ y /1/ u /}/ í /i/ ý /I/ ú /u/

wariant standardowy - przymorskie - okańskie - płockie - pogórzańskie - węskie

 1. jedén jedena jedeno /jEden jEdEna jEdEnO/ /jEd1n jEdEna jEdEnV/ /jEden jEdEna jEdEnO/ /jEden jEdEna jEdEnO/ /jEdEn jEdEna jEdEnO/ /jEden jEdEna jEdEnO/ /jEd1n jEdEna jEdEnO/
 2. dwa /dva/ /dva/ /dva/ /dva/ /dva/ /dva/
 3. trzi /tr_oI/ /tr_o1/ /tr_oI/ /tr'I/ /tr_oi/ /tZE/
 4. czetrze /t_SEtr_oE/ /t_SEtr_oE/ /t_S'Etr_oE/ /t_S'Et'E/ /t_SEtr_oE/ /t_sEtZE/
 5. piąć /p'aJt_s\/ /p'{Jt_s\/ /pjant_S'/ /p'ant'/ /p'a~t_s\/
 6. szeszć /S'Es\t_s\/ /S'Es\t_s\/ /S'ES't_S'/ /S'Est'/ /SESt_s\/ /S'Es\t_s\/ /sEs\t_s\/
 7. sétmy /setm@/ /s1tm1/ /setm@/ /setm@/ /sEtm1/ /s1tma/
 8. osmy /Osm@/ /Vsm1/ /Osm@/ /Osm@/ /Osm1/ /Osma/
 9. dziewiąć /d_z\Ev'aJt_s\/ /d_z\Ev'{Jt_s\/ /d_Z'Evjant_S'\/ /d'Ev'ant'/ /d_z\Ev'a~t_s\/ /d_z\Ev'aJt_s\/
 10. dziesząć /d_z\ES'aJt_s\/ /d_z\ES'{Jt_s\/ /d_Z'ES'aJt_s\/ /d'ES'ant'/ /d_z\ESa~t_s\/ /d_z\EsaJt_s\/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki