FANDOM


język isuhuwum
isuhuwum
Regiony : Ziemia Teków
Ilość mówiących  ?
Sposoby zapisu: -
Klasyfikacja:  ?
Status urzędowy
Język urzędowy : -
Oficjalna regulacja: -
Kody
Conlanger–1 isu, is
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.


Język isuhuwum (is. isuhuwum "nasz język") jest używany przez lud Teków (is. tek "ludzie") żyjących nieopodal południowych stoków Wielkich Gór Transkontynentalnych. Rodzima wymowa to [izuɦuˈw̝um], choć należy dopuścić polonizację do [izuxuˈwum]/[izuˈxuwum].

Fonologia Edytuj

Fonemy spółgłoskowe:

p t k
b d ɡ
s (h)
w r j
m n

Większość spółgłosek może wystąpić jako geminaty, z wyjątkiem /w j h/.

Fonemy samogłoskowe (monoftongi):

i u
e o
a

W niektórych dialektach występują też odpowiednie długie samogłoski, jak również /øː/ i /yː/.

Dyftongi:

ui iu
ei oi eu ou
ai au

Budowa sylabyEdytuj

Sylaba w języku isuhuwum może mieć budowę (C)V(C1)(s) lub (C)D(s) lub C2
C - dowolna spółgłoska
V - samogłoska (krótki monoftong)
C1 - dowolna spółgłoska oprócz /w j h/
D - dyftong lub długa samogłoska
C2 - spółgłoska sylabiczna, czyli /m/ lub /r/.
s - /s/

W niektórych dialektach mogą również wystąpić sylaby o budowie (C)D(C1)(s).

AkcentEdytuj

Akcent wyrazowy pada na przedostatnią sylabę, jeżeli ostatnia sylaba jest sylabą lekką (to znaczy zawiera krótki monoftong i nie ma kody). W pozostałych przypadkach, gdy ostatnia sylaba jest ciężka, na nią pada akcent. Akcent może padać więc albo na ostatnią, albo na przedostatnią zgłoskę.

Należy jednak pamiętać, że są od tej reguły wyjątki. Niektóre wyrazy, mimo że ich ostatnia sylaba jest lekka, mają akcent oksytoniczny. W używanej tu ortografii łacińskiej zaznaczane jest to poprzez nieme <h> na końcu wyrazu.

W niektórych dialektach dźwięczność wygłosowej spółgłoski jest częściowo sygnalizowana poprzez opadającą intonację sylaby akcentowanej.

TranskrypcjaEdytuj

Używana tu transkrypcja łacińska w zasadzie odpowiada zapisowi fonemicznemu, z tym że ewentualne długie samogłoski zapisywane są z cyrkumfleksem, a także odzwierciedla się asymilację /m/ do [n] lub [ŋ] (obie <n>). Należy też pamiętać, że "wygłosowe" <h> jest jedynie ortograficzną konwencją oznaczającą akcent na ostatniej sylabie (magobitteh [maɣobiˈtːe]). Można ewentualnie stosować akcent akutowy.

GramatykaEdytuj

RzeczownikEdytuj

Rzeczowniki w języku isuhuwum dzielą się na 5 klas.

LinkiEdytuj

Gramatyka języka isuhuwum

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki