FANDOM


Języki kirylindyjskie (KPB: kirilindelu yelzu, KFV: kirilindeşu elzum) to języki sztuczne, których autorem jest Karol Serpentinius Biegała. Język kirylindyjski w wersji PiBet powstaje od września 2006 roku, zaś wersja FiVit od stycznia 2008 roku.

HistoriaEdytuj

Gdy język zaczął powstawać autor kierował się kilkoma zasadami. Międzynarodowym słownictwem, prostą gramatyką oraz zapisem fonetycznym czyli jedna litera odpowiadała jednej głosce. Niestety udziwnienia jakie wystąpiły w początkowej fazie tworzenia doprowadziły do reformy języka. Rok później autor odszedł od 10 czasów, udziwnienia ortograficznego jakim było q jako ka końcowe oraz dwuznaków bh i ph oznaczające /β/ i /ɸ/ , a zastępujące /v/ oraz /f/, które autor nie używał w nowym tworze. Pod koniec 2007 roku powstaje pomysł Kirylindyjskiego Internetowego, czyli uproszczonej wersji już z f oraz v. Słownictwo miało być łacińsko-angielskie dla szybkiego opanowania języka. Gramatyka prawie zerowa. Lecz stało się inaczej. Stara wersja języka uprościła się, zaś nowa zdobyła kilka nieregularności, bardzo romańskie słownictwo i diakrytyki. Od 2008 roku powstają dwa osobne języki kirylindyjskie, czyli PiBet i FiVit.

Zapis i wymowaEdytuj

Litera PiBet FiVit
A a /a/ /a/
B b /b/ /b/
C c /ʧ/ /k/, /ʧ/ przed e, i, y
Ç ç nie występuje /s/
D d /d/ /d/
E e /ɛ/ /ɛ/, /je/ na początku słowa
F f nie występuje /f/
G g /g/ /g/
H h /ɣ/ /x/
I i /i/ /i/, /j/
J j /ʒ/ /ʒ/
K k /k/ /k/
L l /l/ /l/
M m /m/ /m/
N n /n/ /n/
O o /ɔ/ /ɔ/
P p /p/ /p/
Q q już nie występuje /k/ przed e, i oraz y
R r /r/ /r/
S s /ʃ/ /s/, /z/
Ş ş nie występuje /ʃ/
T t /t/ /t/
U u /u/ /u/, /w/
V v /w/ /v/
W w nie występuje /v/
Y y /j/ /j/
Z z /z/ /z/
Dwuznaki PiBet FiVit
Dj dj /ʤ/ nie występuje
Dz dz /ʣ/ /ʣ/
Ss ss /s/ /z/
Tz tz /ʦ/ /ʦ/

Zmiany w zapisie i wymowieEdytuj

W języku PiBet we wczesnym stadium rozwoju występowały dwa dwuznaki bh oraz ph, które były odpowiednikami dla v oraz f, które nie występowały. Z początku również /k/ występujące na końcu tematu słowa było zapisywane za pomocą q. Współcześnie zostało to ujednolicone.

Wczesny PiBet Współczesny PiBet Polski
bhaze f bazos¹ n wazon
philozophi pilozopi filozofia
muziqe muzike muzyka

¹ zmieniono rodzaj gramatyczny dla odróżnienia od baze czyli baza.

Z początku FiVit był zapisywany bez diakrytyków, co w komunikacji internetowej ułatwiało zapis języka. Lecz niektóre problemy z odczytem doprowadziły do reformy zapisu i powstania nowych znaków w alfabecie kirylindyjskim FiVit.

Wczesny FiVit Współczesny FiVit Polski
enciclupedi ençiclupedi encyklopedia
englesce engleşe angielski
generele jenerele generalny
cuerer qerer lubić
musicke musiqe muzyka

Dopuszczalne jest pisanie ç jako ss oraz ş jako sc, gdy nie mamy klawiatury przystosowanej do ortografii kirylindyjskiej.

Husycka opcja zapisu PiBetuEdytuj

Hussel PiBet Wymowa
A a A a /a/
B b B b /b/
C c Tz tz /ʦ/
Č č C c /ʧ/
D d D d /d/
Đ đ Dz dz /ʣ/
Ď ď Dj dj /ʤ/
E e E e /ɛ/
G g G g /g/
H h H h /ɣ/
I i I i /i/
J j Y y /j/
K k K k /k/
L l L l /l/
M m M m /m/
N n N n /n/
O o O o /ɔ/
P p P p /p/
R r R r /r/
S s Ss ss /s/
Š š S s /ʃ/
T t T t /t/
U u U u /u/
V v V v /w/
Z z Z z /z/
Ž ž J j /ʒ/

SłownictwoEdytuj

Obie wersje kirylindyjskiego mają zapożyczane słownictwo z innych języków. Wspólne słowa nie są zbyt częste, ponieważ PiBet to głównie leksyka słowiańsko-germańska, a FiVit romańsko-angielska.

PiBet FiVit Polski
yelz elz język
hradz çite miasto
dom case dom
duh dun bóg
yeneral jeneral generał
belj serpent wąż
holelb columb gołąb

Zobacz teżEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki