FANDOM


Kvała Mihailovu! - patriotyczna pieśń śpiewana w czasach tzw. Potopu Wiatyckiego przez walczące oddziały powstańcze, złożone z resztek armii drażinskiej, nieuznającej władzy wiatyckiej, oraz z wolnych chłopów, rozwścieczonych skutkami wojny. Jako oficjalny hymn państwowy została uznana w 1870 r., na rozkaz cara Mihaila III Mihailova, zastępując tym samym wcześniejszy hymn, Gloriję Bożą.

Nową melodię stworzył wybitny kompozytor Jura Saramov, tworzący w stylu neoromantycznym. Pieśń była oficjalnym hymnem w latach 1870-1917, kiedy zastąpiona została przez Pieśń Wolności, a 1925 przez Spalsko, Spalsko ponad wszystko (1925-43),. Kolejnym hymnem była "Oda Narodowa" (1946-1984). Od 1984 Kvała Mihailovu została uznana ponownie za hymn państwowy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki