FANDOM


logiczny język
lok/LOK/KOL
Sposoby zapisu: łaciński, własny
Typologia: SOV, OSV
Faktycznie
Utworzenie: BartekChom w 2008 lub wcześniej
Używany w: docelowo cały świat
Ilość mówiących ok. 1
Klasyfikacja: języki sztuczne
 • logiczne i filozoficzne
  • logiczny język
Status urzędowy
Język pomocniczy: docelowo cały świat
Oficjalna regulacja: autora
Kody
Conlanger–1 lok
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Logiczny język to język, a właściwie grupa języków, stworzony przez BartkaChoma. Powstał początkowo bez wiedzy o innych projektach tego typu, jak lojban, czy logsan. Wyróżnia się traktowaniem wielu wyrazów jak funkcje i szykiem, wzorowanym na niemieckim, w którym nadrzędny wyraz znajduje się na końcu.

OdmianyEdytuj

Istnieją trzy typy, w zależności od stopnia sformalizowania. Poza tym słownictwo jest brane żywcem z określonego języka (zwłaszcza w pierwszym wariancie), chociaż potem traktowane dosyć brutalnie.

123źródło słownictwa
pollokPOLILOKKOL POLjęzyk polski
espelokLESPELOKKOL SPEResperanto
deulokDOJLOKKOL DOJjęzyk niemiecki
englokLINILOKKOL GINjęzyk angielski
sanlokNASLOKKOL SANlogsan
niholokNIHOLOKKOL PINjęzyk japoński
quenlokCWENILOKKOL CENquenya
 1. język pisany (wyrazy można oddzielać po prostu spacją), małe litery
 2. wielkie litery, wyraz zaczyna się i kończy półspółgłoską (nie półsamogłoską) lub spółgłoską zwartą, nie kończy dźwięcznym obstruantem (dostosowanie do asymilacji), takie głoski nie mogą się powtarzać w środku, grupy obstruantów muszą być zgodne pod względem dźwięczności (H jest bezdźwięczne, ale przed dźwięcznymi może być dźwięczne)
 3. wielkie litery, wyraz składa sie z jednej sylaby o budowie A: obstruant (bez H) lub ich grup - B: samogłoska - C: czasem półspółgłoska, półsamogłoska lub H (zawsze dla wyrazów, które nie są funkcjami)

24 litery. Zapis nieco różny dla różnych wariantów (tak samo w grupie 3):

POLLOKIEAOUPTKBDGFSCWZXHLRMNQJ
LESPELOKIEAOUPTKBDGFSCVZXHLRMNQJ
DOJLOKIEAOUPTKBDGFZCWSXHLRMNQJ
LINILOKIEAOUPTKBDGFSCVZJHLRMNWY
NASLOKIEAOUTTKBDGFSCVZJHLRMNWY
NIHOLOKIEAOUPTKBDGFSCVZJHLRMNWY
CWENILOKIEAOUPTCBDGFSXVZJHLRMNWY
polski odpowiednikieaouptkbdgfsszwzżhlrmnłj

Dobór głosek oparty na esperanto.

Najbardziej zaawansowane są pollok i POLILOK. Docelowa forma to espelok lub KOL SPER. Warianty niemiecki i angielski oraz inne to raczej zabawa, zwłaszcza, że nie lubię angielskiego. Warianty logsan to dostosowanie do tutejszych warunków.

Nowa wersja LOK POL - słowa o budowie po prostu CVC, na końcu nie ma dźwięcznych obstruentów. BA BAM to jedna z możliwych nazw wariantu z własnym słownictwem.

AlfabetEdytuj

Logiczny język alfabet

Logiczny alfabet i POLILOKowy odpowiednik wg wyglądu liter i głosek

Poza alfabetem łacińskim w różnych wariantach można używać specjalnego alfabetu. Powinien zapewniać dobrą czytelność dzięki zróżnicowanej wielkości liter.

FonetykaEdytuj

W wariancie 3. grupy obstruentów, samogłoski i półspółgłoski (nieco umowna klasyfikacja).

 T ST TC S     0
P P SP PC F  I  L
T T ST TC S  E  R
K K SK KC C  A  M
B B ZB BX W  O  N
D D ZD DX Z  U  H
G G ZP GX X     J
          Q

Przykład (odchylenie statystyczne - 24 różne grupy w 24 słowach, brak znaczenia)

PI STEL KCAR WOM ZUN BXIH SKAJ TI KOR ZBEN DXUJ XAQ GXIL ZDUM BOJ DAL ZGON GEH FIL SER PCAJ SPOQ TCU CIR
/pi stel kszar wom zun bżih skaj ti kor zben dżuj żau dżil zdum boj dal zgon geh fil ser pszaj spou czu szir/

GramatykaEdytuj

Przymiotniki są czasownikami (zainspirowane częściowo japońskim), a co więcej, czasowniki są rzeczownikami. Mianownik i podmiot nie są raczej wyróżnione. Mianownik i biernik nie mieszają się z dopełniaczem, w przeciwieństwie do polskiego (chłopiec gotuje - chłopca gotowanie, gotuję zupę - zupy gotowanie) i chyba innych indoeuropejskich.

Przyimki są funkcjami dwuargumentowymi, częściowo jednoargumentowymi, jak słowotwórstwo. Spójniki bywają funkcjami dwuargumentowymi lub niezależnymi zdaniami

pollokespelokquenlokpolskiesperantoniemieckiangielski
tryby - funkcje 1-argumentowe, wynikiem ma być prawda
prawdą (esz)asyatryb oznajmujący
czycxuma
niechuátryb rozkazujący
uwagahoawołacz
przypadki, przyimki, mętne słowotwórstwo - funkcje 2-argumentowe
der (ta)onimianownik
den (tę)onnyebiernik
dem (temu, tmu)alsncelownik
des (tego, tgo)desvadopełniacz (posesyw)
mit (tą)pernennarzędnik
wenmiw + Msc, w środę
oddelloz + D, skądś
doalnnaw + B, do wnętrza
przeztraterprzez + B (droga)
przeciwkontrauxpaprzeciw + C, z + Ngegen
dla (gwoli)poranncelownik typu sobie a muzom, dla + D
opri o + B, o + Msc
żeke który znaczy, że (?)
zel z + D, materiał
zokun z + N, o + Msc, którego częścią jestdazu gehört
jeesna[który] jest
je w (warkocz zaplatać), na (coś przerabiać)por. je
derm (tema, tma)del dopełniacz w odniesieniu do sytuacji, które nie oznaczają posiadania, a przypominają dla, np. "derm ja ka mama" - moja matka, dla mnie jest matką patrz der
wedługlaux
dieviel (tyle)da liczebnik
ów skrót od deren owy, mętny dopełniacz
ywos wyrazy złożone - "ywo woda linia" - linia wodna
niż porównanie, uzupełnione przez "tol"
słowotwórstwo, przyimki, przysłówki - funkcje 1-argumentowe
eket -ek (zdrobnienie)
kaine -ka (rodzaj żeński)
ervirsorodzaj męski
acz zawodowy wykonawca czynności - "acz kopie" - kopacz, "acz kradnie - złodziej
arka przedmiot coś robiący - "arka kopie" - koparka
adło narzędzie - "adło kopie" - łopata
arnia miejsce na przedmiot lub czynność - "arnia piecze" - piekarnia, "arnia rower" - rowerownia
owya przymiotnik
ęid dziecko
oi strona sprawcza, "oi czysty" - myć, "oi uczy" - nauczać, "oi pije" - poić, "oi żre" - karmić
tentio zaimek wskazujący
okołocxirkaux
nasur
naensuren ~na którym - "w naen kura grzęda" - grzęda, na której jest kura
międzyinterimbe
kołoapud koło + D, przy + Msc
pod nadensub superen
nadsuper
za przedenmalantauxantauxen
przedantaux przed + N (przestrzeń)
przedeantauxsepeprzed + N (czas)
poprzedeenmalantauxsantauxsen po + Msc (czas)
kiedykiam
gdziekie
ywoś skrót od "ywo ... coś"
owyś skrót od "ów ... coś" = "deren owy ... coś"
spójniki, funkcje 2-argumentowe
ikajar
lubaux
alboauxs
aninek
gdybyusgdyby, tryb przypuszczający (łączy tylko wyrażenia, nie wartości logiczne)
spójniki, zdania
alesed ale, leczaber
leczseds ale, lecz, tylkosondern
więcdo
bocxaran

Przyimki można odwrócić (pollok deren, espelok oen ~ polski który)

Zdania pytające można sprowadzić do rozkazujacych, a rozkazujące do oznajmujacych.

Czasy opisowo: w ongi, w teraz, w potem

Istnieją też skróty, np.

 • " ' MIN NIM - cytat
 • cyfry, kropka (liczba zero i podstawa dla innych liczb), przecinek (przecinek dziesiętny), lewy nawias (znak okresu)
 • +, -, *, /

Zaimki osoboweEdytuj

pollok ja ty my mwy wy
deulok ich du wir wihir ihr
niholok watashi anata watashitachi wareware anatatachi
espelok mi ci ni nvi vi
quenlok inyë lye lve lme le

Trzecia osoba nie jest dobrze określona, można używać ten ludź w roli on, ona.

PrzykładyEdytuj

pollok

prawdą der ja den ty lubi
prawdą der Karol den mama dem piłka daje
prawdą w des ja dom ja
prawdą do Poznań przez na tor der pociąg jedzie
niech der ten pies od tu idzie
czy der pies kwiczy
prawdą der ja o pies den że der pies szczeka coś mówi
prawdą der ty niż der ja tol deren der acz oi uczy lubi syn
ty bardziej niż ja masz syna (dziecko), którego nauczyciel lubi.
Nauczyciel lubi twojego syna bardziej niż mojego.(?)

Ojcze nasz (pierwszy szkic, czasem logiczniej, czasem dosłowniej)

uwaga des my w niebo tata
niech den des ty imię czci
niech des ty królestwo dokończy przychodzi
niech den des ty wola w i na ziemia niebo dokończy spełnia
niech der ty dem my den des my deren powszedni chleb w dziś daje
niech der ty dem my den des my winy odpuszcza
prawdą der my den des my winowajca odpuszcza
analog
niech nie der ty den my do na pokuszenie wodzi
niech der ty den my przeciw zły zbawia
lecz

Ojcze nasz (nowsza wersja, wciaż niedopracowana)

uwaga der my w niebo mama
niech den der ty imię świeci
niech der ty królestwo dokończy przychodzi
niech w i na ziemia niebo denen der ty chce
niech der ty dem my den ów my deren powszedni chleb w dziś daje
niech der ty dem my den der my winny odpuszcza
prawdą der my den acz dem my winny odpuszcza
analog
niech nie der ty den my do na pokuszenie wodzi
niech der ty den my przeciw wbbez dobry zbawia
lecz

POLILOK

PARWDOM DER LAL DEN TIT LUBIT
PARWDOM DER "KAROL' DEN MAMAM DEM PIQK DAJET
PARWDOM BEP DEST LAL DOM LAL
PARWDOM DOT "POZNAN' PCEST NAN TOR DER POTSJON LEDZET
NJEHT DER TEN PJEST BOT TUT LIDZET
TCIT DER PJEST KFITCIT
PARWDOM DER LAL O PJEST DXET DER PJEST TCITCEKAT TSOST MUWIT

espelok

as o tiom oj hamstr on da oj asen mal grand et kap hav
prawdą der dieviel kilka chomik den dieviel kilka deren wbbez duży ek głowa ma

KOL POL

CEH WE GXE TCOQ PEJ SEQ
/szeh we gże czoł pej seł/
CEH od esz, czyli prawdą
WE od w
GXE od gdzie
TCOQ od co
PEJ SEQ od pies
czyli w polloku
prawdą w gdzie co pies
w miarę dosłownie: Istnieje pies tam, gdzie co?
Gdzie jest pies?

quenlok

ya mi ne mi mi cemen unque ni perian coivie
prawdą w ongi w w ziemia nora der hobbit mieszka
W norze w ziemi mieszkał hobbit.

pollok

prawdą der je pan "Kowalski' den jajko żre
esz ta je pan "Kowalski' tę jajko żre

deulok

est der is Herr "Schmidt' den Ei esse

niholok

masu ga desu san "Yamada' o tamago taberu

espelok

as o es sinjor "Hu' on ov mangx

quenlok

ya ni na her "Elrond' nye ohtë mat

MatematykaEdytuj

Lupa2
Główny artykuł: logiczny zapis matematyki

Dobrze dostosowany do matematyki i chemii.

=+1.1.2.
1 + 1 = 2
=^2.0,5.0,25.
0,5 ^ 2 = 0,25
=/3.1.0,(3.
1 / 3 = 0,(3)
=11.1,(9
"1,(9) = 11"
=,1(9.,2.
1,(9) = 2

ChemiaEdytuj

yl an 1. 2. an 3.
RIL NAN LEN TSIP DUP TSIP NAN TIR TSIP
2-metylopropan
yl an 1. 2. ol 2. en 3. an 4.
RIL NAN LEN TSIP DUP TSIP LOL DUP TSIP NEN TIR NAN TCET TSIP
2-metylobut-3-en-2-olu
wiąż 1. wiąż 1. wiąż dow 1. wiąż wiąż 1. wiąż 1. wiąż wiąż 1. wiąż 1. wiąż dow 1. 12. 12. 12.
cyklo an 3.
cyklopropan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki