FANDOM


Emmut-now-2

Słowo syr'ąnon zapisane pismem późnym nowoczesnym.

Pismo ęmuckie nowoczesne - pismo używane przez Etów do zapisu języka ęmuckiego. Nauczane w eckich szkołach. Powoli wypierane przez alfabet łaciński.

CharakterystykaEdytuj

Jest to swego rodzaju abugida. Sylaba koncentruje się na znaku spółgłoski nagłosowej. Po lewej stronie jest zapisywany diakrytyk samogłoski (samogłoska ʌ jest zaznaczana brakiem diakrytyku), może to byc też krótka kreska pozioma w wypadku oznaczania końcówek gramatycznych. Po prawej stronie znaku głównego zapisuje się spółgłoskę wygłosową.

HistoriaEdytuj

Pismo nowoczesne wywodzi się z pionowego wariantu pisma ęmuckiego, które zostało zaadaptowane do codziennego użytku. Różni się od niego m. in. tym, że diakrytyki są zapisywane nie nad, lecz po obu stronach głównego znaku. Zapisywane jak pismo łacińskie - od lewej do prawej, w poziomych rzędach od góry do dołu.

KrojeEdytuj

Emmut-szk

Krój szkolny

Wyróżnia się cztery główne kroje pisma ęmuckiego:

  • krój zwykły, tradycyjny, używany w druku, rzadziej do zapisu komputerowego;
  • krój uproszczony - uproszczone kształty znaków względem kroju tradycyjnego - czcionki komputerowe, notatki pisemne;
  • krój szkolny - nauczany w szkołach - kaligrafia, notatki pisemne, w mniejszym stopniu ornamenty;
  • krój ozdobny - oparty na piśmie wczesnym - ornamentyka.

GlifyEdytuj

Emmut-2

Krój tradycyjny

W piśmie ęmuckim występuje 14 glifów spółgłosek nagłosowych - inicjałów (na obrazku obok), 6 glifów samogłosek i 11 glifów spółgłosek wygłosowych - kód.

Istnieje wersja przystosowana do zapisu komputerowego: nie są odróżniane podobne znaki samogłosek i spółgłosek wygłosowych. Kolejność wpisywania znaków jest zgodna z układem w piśmie: samogłoska - spółgłoska nagłosowa - spółgłoska wygłosowa. Klawisz o służy do wstawiania niewielskich pauz, w przypadku, gdy nie ma dwóch sąsaidujących ze sobą symboli pobocznych.

Spółgłoski nagłosowe
Znak Wartość
fonetyczna
Trans-
literacja
Nowa
łacinka
IPA
Emik ko K k k
Emiv vo V v v
Emir ro R r ɾ
Emit to T t t
Glif mo M m m
Emip po P p p
Emis so S s s
Emiz zo Z z ʑ
Emiq 'o I ' ʔ
Emix śo X ś ɕ
Emig go G g ɡ
Emib bo B b b
Emid do D d d
Emin no N n n
Samogłoski (ze zwarciem krtaniowym)
Znak Wartość
fonetyczna
Trans-
literacja
Nowa
łacinka
IPA
EmtEmiq 'a tI a æ
EmeEmiq 'e eI e e
EmxEmiq 'i xI i i
Emiq 'o I o ʌ
EmhEmiq 'u hI u o
EmpEmiq 'y pI y ɯ
Spółgłoski wygłosowe (po samogłosce o)
Znak Wartość
fonetyczna
Trans-
literacja
Nowa
łacinka
IPA
EmiqEmj 'oj Ij j j
EmiqEmt 'ot It t t
EmiqEme Ie ogonek
EmiqEml 'ol Il l l
EmiqEmp 'op Ip p p
EmiqEmn 'on In n n
EmiqEmr 'or Ir r ɹ
EmiqEmx 'oś Ix ś ɕ
EmiqEmf 'of If f f
EmiqEmh 'oh Ih h h
EmiqEmk 'ok Ik k k


Zapis liczbEdytuj

Symbole główne pisma ęmuckiego nowoczesnego wyewoluowały z lewych części sylab pisma wczesnego, natomiast cyfry - z prawych. System został wprowadzony wraz z systemem dziesiątkowym. Cyframi zapisywało się jedynie cyfry parzyste - ciągi nieparzystych powstawały przez dopisanie na końcu ciągu znaku Eme, a liczby parzyste przed tym ciągami za pomocą Emh. Tak więc 153 to Emn0EmcrEmn2Eme (042/), a 4052 to EmcrEmn0EmhEmcrEmeEmn2 (40\4/2).

Znak Liczba Znak Liczba
Emn0 0 Emn0Eme 1
Emn2 2 Emn2Eme 3
Emcr 4 EmcrEme 5
Emn6 6 Emn6Eme 7
Emn8 8 Emn8Eme 9

Zapis muzykiEdytuj

Podstawowymi dźwiękami są es/dis, f, g, a, h, cis/des. Melodia jest zapisywana przez symbole w dwóch rzędach, jeden pod drugim za pomocą symboli cyfr (+1 dodatkowy), podobnych do symboli liter. Na początku każdej melodii znajduje się znak startu - w górnej linii dźwięki podwyższane globalnie, w dolnej - kreska pionowa.

Dźwięki są zapisywane analogicznie do liczb. Cyfry 0, 2, 4, 6, 8 to kolejno dźwięki: es, f, g, a, h. Dźwięk cis zapisywało się dodatkowym symbolem. Zwiększenie o półton analogicznie do cyfr nieparzystych, z uwzględnieniem podnoszenia o ton tylko nut o tej samej wartości (jak krzyżyk i kasownik działające wstecz).

Podwyższanie o oktawy uzyskuje się poprzez napisanie nad znakiem nuty łuczek w górę (obniżenie o oktawę) lub łuczek w dół (podwyższenie o oktawę). Zmiana oktawy także działa wstecz dla nut o takiej samej wartości - zwykłą oktawę przywraca kreska pozioma nad nutą.

Za pomocą dolnego rzędu cyfr oznaczających 0, 2, 4, 6, 8 kolejno: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka. Nie jest konieczne zapisywanie długości poszczególnych nut w ciągach z nutami o jednej długości. Wtedy znak długości znajduje się tylko pod pierwszym znakiem tonu. Dla długości działa diakrytyk / przedłużając czas 1,5 raza (jak kropka u nas) i tylko dla ostatniego symbolu.

ZnakDźwiękZnakDźwięk
Emn8Emec2Emclcis2
EmclEmed2Emn0dis1
Emn0Emee1
Emn2f1Emn2Emefis1
Emcrg1EmcrEmegis1
Emn6a1Emn6Emeb1
Emn8h1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki