FANDOM


Język romański ma cztery klasy koniugacji regularnej, z których dwie mają dodatkowo dwa warianty determinowane przez końcówkę bezokolicznika. Poszczególne koniugacje oznaczane są cyframi rzymskimi, a warianty dodatkowo małymi literami łacińskiego alfabetu – Ia, Ib, II, III, IVa i IVb. Z poszczególnych klas, tylko Ia pochodzi bezpośrednio z łaciny, pozostałe wzory uległy pewnemu przemieszaniu, dlatego też łacińskie czasowniki klasy III mogą znaleźć się w romańskich klasach II lub IV.

Klasa I: -areEdytuj

Wariant aEdytuj

Formy nieosobowe
Bezokolicznik cantare
Gerundium cantandu
Imiesłów przeszły cantat (cantat, cantată, cantati, cantate)
Imiesłów teraźniejszy cantant
Tryb oznajmującyeutuel / eanoivoiei, ele
Teraźniejszy cantcanticantăcantamucantaţicantã
Przeszły niedokonanycantabucantabicantabacantabamucantabaţicantabã
Przeszły dokonanycantecantaştecantocantaramucantaraţicantarõ
Przyszłycantareicantareicantaracantaramucantaraţicantarau
Tryb przypuszczającyeutuel / eanoivoiei / ele
 cantarieicantaricantariacantariamucantariaţicantariã
Tryb łączącyeutuel / eanoivoiei / ele
Teraźniejszycanticanticanticantiamucantiaţicantiã
Przeszły niedokonanycantasecantaşicantasecantasamucantasaţicantasã
Przyszłycantarcantaricantarăcantarămucantarăţicantară
Tryb rozkazujący tuel / eanoivoiei / ele
 cantăcantecantiamucantiaţicantiã

Wariant bEdytuj

Formy nieosobowe
Bezokolicznik păriare
Gerundium păriandu
Imiesłów przeszły păriat (păriat, păriată, păriati, păriate)
Imiesłów teraźniejszy păriant
Tryb oznajmującyeutuel / eanoivoiei, ele
Teraźniejszy păriezpăriezipărieazăpăriamupăriaţipăriã
Przeszły niedokonanypăriabupăriabipăriabapăriabamupăriabaţipăriabã
Przeszły dokonanypăriepăriaştepăriopăriaramupăriaraţipăriarõ
Przyszłypăriareipăriareipăriarapăriaramupăriaraţipăriarau
Tryb przypuszczającyeutuel / eanoivoiei / ele
 păriarieipăriaripăriariapăriariamupăriariaţipăriariã
Tryb łączącyeutuel / eanoivoiei / ele
Teraźniejszypăriipăriipăriipăriiamupăriiaţipăriiã
Przeszły niedokonanypăriasepăriaşipăriasepăriasamupăriasaţipăriasã
Przyszłypăriarpăriaripăriarăpăriarămupăriarăţipăriară
Tryb rozkazujący tuel / eanoivoiei / ele
 părieazăpăriezepăriiamupăriiaţipăriiã

Klasa II: -ăreEdytuj

Formy nieosobowe
Bezokolicznik adurăre
Gerundium adurandu
Imiesłów przeszły adurut (adurut, adurută, aduruti, adurute)
Imiesłów teraźniejszy adurant
Tryb oznajmującyeutuel / eanoivoiei, ele
Teraźniejszy aduraduriadureadurămuadurăţiadurẽ
Przeszły niedokonanyadurăbuadurăbiadurăbaadurăbamuadurăbaţiadurăbẽ
Przeszły dokonanyadureadurăşteadureadurărămuadurărăţiadurărõ
Przyszłyadurăreiadurăreiadurăraadurăramuadurăraţiadurărau
Tryb przypuszczającyeutuel / eanoivoiei / ele
 adurărieiadurăriadurăriaadurăriamuadurăriaţiadurăriã
Tryb łączącyeutuel / eanoivoiei / ele
Teraźniejszyaduriaduriaduriaduriamuaduriaţiaduriã
Przeszły niedokonanyadurăseadurăşiadurăseadurăsamuadurăsaţiadurăsã
Przyszłyadurăradurăriadurărăadurărămuadurărăţiadurără
Tryb rozkazujący tuel / eanoivoiei / ele
 adureadureaduriamuaduriaţiaduriã

Klasa III: -ereEdytuj

Formy nieosobowe
Bezokolicznik cumetere
Gerundium cumetendu
Imiesłów przeszły cumetut (cumetut, cumetută, cumetuti, cumetute)
Imiesłów teraźniejszy cumetent
Tryb oznajmującyeutuel / eanoivoiei, ele
Teraźniejszy cumetcumeticumetecumetemucumeteţicumetẽ
Przeszły niedokonanycumetebucumetebicumetebecumetebemucumetebeţicumetebẽ
Przeszły dokonanycumetecumeteştecumetocumeteramucumeteraţicumeterõ
Przyszłycumetereicumetereicumeteracumeteramucumeteraţicumeterau
Tryb przypuszczającyeutuel / eanoivoiei / ele
 cumeterieicumetericumeteriacumeteriamucumeteriaţicumeteriã
Tryb łączącyeutuel / eanoivoiei / ele
Teraźniejszycumeticumeticumeticumetiamucumetiaţicumetiã
Przeszły niedokonanycumetesecumeteşicumetesecumetesamucumetesaţicumetesã
Przyszłycumetercumetericumeterăcumeterămucumeterăţicumeteră
Tryb rozkazujący tuel / eanoivoiei / ele
 cumetecumetecumetiamucumetiaţicumetiã

Klasa IV: -ireEdytuj

Wariant aEdytuj

Formy nieosobowe
Bezokolicznik împartire
Gerundium împartîndu
Imiesłów przeszły împartit (împartit, împartită, împartiti, împartite)
Imiesłów teraźniejszy împartînt
Tryb oznajmującyeutuel / eanoivoiei, ele
Teraźniejszy împartîmpartiîmparteîmpartimuîmpartiţiîmpartẽ
Przeszły niedokonanyîmpartibuîmpartibiîmpartibeîmpartibimuîmpartibiţiîmpartibẽ
Przeszły dokonanyîmparteîmpartişteîmpartoîmpartiramuîmpartiraţiîmpartirõ
Przyszłyîmpartereiîmpartereiîmparteraîmparteramuîmparteraţiîmparterau
Tryb przypuszczającyeutuel / eanoivoiei / ele
 împartirieiîmpartiriîmpartiriaîmpartiriamuîmpartiriaţiîmpartiriã
Tryb łączącyeutuel / eanoivoiei / ele
Teraźniejszyîmpartiîmpartiîmpartiîmpartiamuîmpartiaţiîmpartiã
Przeszły niedokonanyîmpartiseîmpartişiîmpartiseîmpartisamuîmpartisaţiîmpartisã
Przyszłyîmpartirîmpartiriîmpartirăîmpartirămuîmpartirăţiîmpartiră
Tryb rozkazujący tuel / eanoivoiei / ele
 împarteîmparteîmpartiamuîmpartiaţiîmpartiã

Wariant bEdytuj

Formy nieosobowe
Bezokolicznik tăcire
Gerundium tăcîndu
Imiesłów przeszły tăcit (tăcit, tăcită, tăciti, tăcite)
Imiesłów teraźniejszy tăcînt
Tryb oznajmującyeutuel / eanoivoiei, ele
Teraźniejszy tăcesctăceştităceştetăcimutăciţităceştẽ
Przeszły niedokonanytăcibutăcibităcibetăcibimutăcibiţităcibẽ
Przeszły dokonanytăcetăciştetăcotăciramutăciraţităcirõ
Przyszłytăcereităcereităceratăceramutăceraţităcerau
Tryb przypuszczającyeutuel / eanoivoiei / ele
 tăcirieităcirităciriatăciriamutăciriaţităciriã
Tryb łączącyeutuel / eanoivoiei / ele
Teraźniejszytăcităcităcităciamutăciaţităciã
Przeszły niedokonanytăcisetăcişităcisetăcisamutăcisaţităcisã
Przyszłytăcirtăcirităcirătăcirămutăcirăţităciră
Tryb rozkazujący tuel / eanoivoiei / ele
 tăceştetăceştetăciamutăciaţităciã

Tworzenie czasów złożonychEdytuj

Czas Sposób konstruowania
Tryb oznajmujący
Teraźniejszy ciągły stare (teraźniejszy) + imiesłów teraźniejszy
Przeszły dokonany złożony havăre (teraźniejszy) + imiesłów przeszły
ţinere (teraźniejszy) + imiesłów przyszły
Przeszły ciągły stare (przeszły dokonany) + imiesłów teraźniejszy
Przeszły uprzedni havăre (przeszły dokonany) + imiesłów przeszły
ţinere (przeszły dokonany) + imiesłów przeszły
Przyszły ciągły stare (przyszły) + imiesłów teraźniejszy
Przyszły uprzedni havăre (przyszły) + imiesłów przeszły
ţinere (przyszły) + imiesłów przeszły
Przyszły bliski ire (teraźniejszy) + bezokolicznik
Tryb przypuszczający
Przeszły havăre (teraźniejszy) + imiesłów przeszły
ţinere (teraźniejszy) + imiesłów przeszły
Tryb łączący
Przeszły uprzedni havăre (przeszły niedokonany) + imiesłów przeszły
ţinere (przeszły niedokonany) + imiesłów przeszły
Przyszły gerundium + stat (+ zaimek osobowy lub rzeczownik)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki