FANDOM


Wyraz prozodyczny - jednostka fonetyczna ograniczona dwustronnie junkturami silnymi /#/ i zawierająca 1 sylabę wyróżnioną. Wewnątrz wyrazu prozodycznego nie zachodzi obligatoryjne upodobnienie


Cechy prozodyczne: głośność, długość, wysokość

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki